Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση για την αποζημίωση οδοιπορικών λόγω διάθεσης

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
 1. Αίτηση (υπόδειγμα δ΄).
 2. Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο όργανο (ΠΥΣΠΕ) για συμπλήρωση ωραρίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. Ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων που υπηρετούν (σύμφωνα με το υπόδειγμα στ΄).
 5. Μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας των ωρών διάθεσής τους ανά σχολείο (υπόδειγμα γ΄).
 6. Αναλήψεις υπηρεσίας των σχολείων εργασίας του εκπαιδευτικού που μετακινείται (μόνο την 1η φορά της αποστολής των εγγράφων).
 7. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένειας).
 8. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.
 9. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον αρμόδιο Φορέα (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας) μεταξύ: Έδρας – Σχολείου Διάθεσης.
 10. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή. 
 11. Πρωτότυπα εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).
 12. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων. 
 • Επιπλέον, παρουσιολόγιο σχολικής μονάδας (μόνο για αναπληρωτές ΕΣΠΑ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα συμπληρώνονται και θα συγκεντρώνονται ανά μήνα και θα αποστέλλονται στο οικονομικό τμήμα της Δ/νσης Π.Ε. στο τέλος κάθε μήνα.
Την αποζημίωση οδοιπορικών λόγω διάθεσης δεν δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στις εξής περιπτώσεις:
 1. Σε σχολεία εντός της ίδιας πόλης ή κωμόπολης.
 2. Σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.