Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Ενημερωτικό δελτίο για τη συνάντηση του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Λιβαδειάς και των Διευθυντών δημοτικών σχολείων, Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων με θέμα την αξιολόγηση
Ενημερωτικό δελτίο

Σήμερα Τρίτη 18/11/2014 και ώρα 13.00΄ πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς συνάντηση – συζήτηση του Δ.Σ. Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Λιβαδειάς και των Διευθυντών δημοτικών σχολείων, Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων με θέμα την αξιολόγηση. Επί συνόλου 58 σχολικών μονάδων συμμετείχαν 38 διευθυντές δημοτικών σχολείων, προϊστάμενοι νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων. Η συντριπτική πλειοψηφία των παρόντων εξέφρασε την υποστήριξη των θέσεων και του σχεδίου δράσης της ΔΟΕ για απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης.


Καθορίστηκε νέα συνάντηση για τη ερχόμενη Τρίτη 25/11/2014 και ώρα 13.00΄ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς με θέματα:
1. Αξιολόγηση – εξελίξεις  
2. Καταγραφή λειτουργικών προβλημάτων σχολικών μονάδων

Εισήγηση της Προέδρου του ΣΕΠΕ Λιβαδειάς-Βοιωτίας Καράβα Ευαγγελίας, για την αξιολόγηση: «Η αξιολόγηση και η σύνδεσή της με την υπηρεσιακή εξέλιξη και το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση ως μια τιμωρητική διαδικασία.»


Συνάδελφοι,

σήμερα 18-11-2014 πραγματοποιούμε τη συνάντηση αυτή, πιεζόμενοι από τις καταστάσεις που διαμόρφωσε εις βάρος των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης γενικότερα, η  ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί ερήμην του δημοκρατικού διαλόγου, αρνήθηκε συνάντηση και διάλογο με τους εκπροσώπους μας στη Δ.Ο.Ε., απορρίπτοντας ουσιαστικά τις προτάσεις της ομοσπονδίας, για τροποποίηση των παράλογων διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 152/2013, που αφορά στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών (ΔΟΕ 1207/10-11-2014).

Η αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης, δεν είναι μία αποκομμένη διαδικασία από την όλη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας.
Το όλο σύστημα αξιολόγησης, δυστυχώς, εκ των προτέρων δημιουργεί τετελεσμένη κατάσταση αδικίας, ανισότητας και δεδομένης τιμωρίας στους εκπαιδευτικούς και κατ’ επέκταση στον μαθητή που είναι αποδέκτης της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας,  αφού προκαθορίζει δεσμευτικά ποσοστό επί τοις εκατό, των προς προαγωγή κρινόμενων και άρα ανεξαρτήτως των ατομικών ικανοτήτων τους, εκπαιδευτικών.

Ο αξιολογητής και τα υπηρεσιακά συμβούλια στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, όχι τις ικανότητες του εκπαιδευτικού που αξιολογείται, αλλά το ποσοστό επί τοις εκατό που δεν πρέπει να ξεπεραστεί.
Αυτό το σύστημα, δεν είναι αξιολόγηση υπαλλήλων και ιδιαίτερα εκπαιδευτικών, αλλά αξιολόγηση του επιδιωκόμενου ποσοστού επί τοις εκατό, που παράλογα και αντισυνταγματικά προκαθορίζεται με την όλη διαδικασία, ως τελικώς επιδιωκόμενος στόχος και σκοπός.

Λογικά, η αξιολόγηση ανθρώπων πρέπει να στηρίζεται μόνο στις ικανότητες και στις εξειδικεύσεις τους και όχι σε προκαθορισμένα ποσοστά, επί του συνόλου των αξιολογούμενων. Ο κάθε αξιολογητής, καλείται να κρίνει ανθρώπινες προσωπικότητες και τις ικανότητές τους αλλά με την συγκεκριμένη αξιολόγηση προσβάλλεται και υποβαθμίζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα, που προστατεύεται απόλυτα από το Σύνταγμα της χώρας.

Επιγραμματικά για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό:
Το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων είναι σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 6 του Νόμου 4024 του 2011 :
ü      Από το βαθμό ΣΤ’ στο βαθμό Ε’ μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων
ü      Από το βαθμό Ε’ στο βαθμό Δ’ μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων.
ü      Από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’ μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων.
ü      Από το βαθμό Γ’ στο βαθμό Β’ μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων.
ü      Από το βαθμό Β’ στο βαθμό Α’ μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια, σε μία εκ των κατηγοριών, χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας (άρθρο 16, παράγραφος 4 του Προεδρικού Διατάγματος 152 του 2013).
Οι εκπαιδευτικοί που, σύμφωνα με την τελική τους βαθμολογία ή που κρίθηκαν ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια, σε μία εκ των κατηγοριών, χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, με σχετική πράξη του Διευθυντή Διεύθυνσης, εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων (άρθρο 16, παράγραφος 5 του Προεδρικού Διατάγματος  152 του 2013).
Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη (άρθρο 7, παράγραφος 6 και άρθρο 8, παράγραφος 4 του Νόμου 4024 του 2011).
Με διάταξη νόμου (Ν. 4046/2012) ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτίμησης της ελληνικής κυβέρνησης για το κόστος του ισχύοντος μισθολογίου και την αναπροσαρμογή των κανόνων προαγωγής.
Η προαγωγή του Εκπαιδευτικού συνδέεται φυσικά και με τη μισθολογική του εξέλιξη.
Επιγραμματικά για την εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια :
Εάν ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά, μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό (άρθρο 12, παράγραφος 2 του Νόμου 4024 του 2011).
Επισημαίνεται ότι : Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά, δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό (άρθρο 7, παρ. 1, στοιχείο γ’, εδ’ β).
Κατόπιν αυτών, των αντισυνταγματικών και επικίνδυνων καταστάσεων που προσπαθούν να επιβάλουν στην εκπαίδευση, σύσσωμες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενες και οι προσκείμενες στα πολιτικά κόμματα που κυβερνούν, στηρίζουν τον αγώνα κατά αυτής της εξαθλίωσης στην εκπαίδευση.
Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) έχει ήδη κηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά στην αξιολόγηση από 2-11-2014 μέχρι και 23-12-2014. 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτής της απόφασης,
Ο Σύλλογος σας καλεί  ενωμένους 

Να απέχετε από όλες τις διαδικασίες Αξιολόγησης, να μην προσφερθείτε να αξιολογήσετε, αλλά και να αξιολογηθείτε.
Η απεργία – αποχή σας καλύπτει, δε διατρέχετε κανένα πειθαρχικό κίνδυνο με το να μην συμμετέχετε στην όποια διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης, δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων, αφού εκτελείτε πλήρως το εκπαιδευτικό σας έργο και όλα σας τα καθήκοντα,  ως εκπαιδευτικοί.
  Σε ότι αφορά τους διευθυντές δημοτικών σχολείων και προϊστάμενες - προϊσταμένους νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων σχολείων, που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) τους καλεί να αξιολογηθούν, μπορούν να καταγράψουν τη συμμετοχή στους στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο βιβλίο πράξεων διευθυντή – προϊσταμένου, ως εξής : «Δε συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών.»
Συνάδελφοι,
Θέλουμε  μια Αξιολόγηση με ρόλο ενίσχυσης και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία δε θα συνδέεται με την υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού που δεν θα προσβάλλει και δεν θα υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα και η αποχή όλων μας από την αξιολόγηση είναι ένα μέσο αντίστασης που υποχρεούμαστε από το Σύνταγμα να πράξουμε!
Σας ευχαριστώ!

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.