Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Η θέση μας για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

 Α.Π.  10  / 22.01.2018

Θέμα: Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λιβαδειάς για το ζήτημα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων: 
  • Εκτιμά το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έχει κατατεθεί ως θετική βάση συζήτησης.
  • Καλεί το Δ.Σ. της ΔΟΕ να ζητήσει, άμεσα, για λειτουργικούς και  ηθικούς λόγους, τη ρητή δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας ότι η αναμοριοδότηση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ σε καμιά περίπτωση. Το αντίθετο αποτελεί αδικία για τους συναδέλφους, διότι υπάρχει  εκ των υστέρων διαφοροποίηση στις συνθήκες των επιλογών τους.
  • Υπό την προϋπόθεση της ανωτέρω ρητής δέσμευσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα χρονοδιάγραμμα διαβουλεύσεων σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο - αντίστοιχο του ήδη προτεινόμενου από την ΔΟΕ -  με χρονικό ορίζοντα το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ώστε οι υπηρεσιακές μεταβολές του επόμενου σχολικού έτους 2018 - 2019 να γίνουν με το νέο σύστημα μοριοδότησης.  

«Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»


Α.Π.   9  / 22.01.2018

Θέμα: «Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Σε μια περίοδο ιδιαίτερων οικονομικών δυσκολιών για όλους τους συναδέλφους, ένας καλύτερος και ευέλικτος σχεδιασμός διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού (σε συνδυασμό και με την προβλεπόμενη κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ για τις  κοινές ειδικότητες) είναι απαραίτητος, ώστε να διασφαλίζονται οι βέλτιστες εργασιακές συνθήκες όλων των συναδέλφων Π.Ε. και Δ.Ε. με έμφαση στην ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων και των εξόδων τους.

Προτείνουμε οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων Π.Ε. και Δ.Ε.  - μετά την αρχική τοποθέτηση στην βαθμίδα τους -  να μπορούν να επιλέγουν και να διατίθενται στα εναπομείναντα κενά της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης στον τόπο συμφερόντων τους, πριν την πρόσληψη αναπληρωτών. Η διάθεσή τους να υλοποιείται, αμέσως μετά την αντικατάστασή τους από αναπληρωτές, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΕΠΕ Λιβαδειάς / 19.01.2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΕΠΕ Λιβαδειάς
Παρασκευή 19.01.2018 και ώρα 18.00
στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
Θέματα:
1. Εισήγηση ΔΟΕ (εξελίξεις στην Εκπαίδευση)
2. Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων (σχέδιο Υπουργείου Παιδείας και διαμόρφωση πρότασης της ΔΟΕ)

Από το Δ.Σ.