Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

''Αποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών.''-Υπουργείο Παιδείας-


 Αρ.Πρωτ. 41335/ΙΒ//27-3-2013 
Σχετ: Το αριθμ. 2/95392/0022/24-2-2012 έγγραφο του ΓΛΚ      
             
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται, ως προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στις διατάξεις της αριθμ. 2/13917/0022/17-2-2012 ΚΥΑ, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το αριθμ. 2/26570/0022 (2/25508/0022)/20-3-2012 έγγραφο του ΓΛΚ, αναφορικά με τον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών των ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο, στην περίπτωση της αναγνώρισης μειωμένης απασχόλησης το έτος λογίζεται σε 300 ημέρες, ο μήνας σε 25 και η εβδομάδα σε 6 ημέρες. Οι μηνιαίες αποδοχές των ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα υπολογίζονται
σε συνάρτηση με τις συνολικές αποδοχές του βασικού μισθού της κατηγορίας που ανήκουν, πολλαπλασιαζόμενος επί των συνολικών μηνιαίων ωρών απασχόλησης και διαιρούμενος με το υποχρεωτικό ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών του κλάδου τους.              
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                                                                                                                                Χ. ΧΑΤΖΑΚΗ
πηγή:Δ/νση Π.Ε.Βοιωτίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.