Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Η νέα ρύθμιση για το θέμα της κατανομής των οργανικών θέσεων ειδικοτήτων της ΠΕ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το οποίο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων (άρθρα 32 έως και 44) θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 33, λύνεται το θέμα της κατανομής των 1686 οργανικών θέσεων των κοινών ειδικοτήτων της ΠΕ, καθώς και των μη κοινών  ειδικοτήτων της ΠΕ που αναμένεται να συσταθούν, σε σχολικές μονάδες.

Από το Σχέδιο Νόμου
 Άρθρο 33, παρ 4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2817/2000 (Α΄ 78), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων». 

Από την Αιτιολογική Έκθεση 
     4. Με την παράγραφο 4 θεραπεύεται ένα υφιστάμενο νομοθετικό κενό. Συγκεκριμένα, ενώ υφίσταται στην κείμενη νομοθεσία διάταξη δυνάμει της οποίας γίνεται η σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και η κατανομή των θέσεων αυτών κατά ειδικότητες, δεν υφίσταται ρητή δυνατότητα κατανομής των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης για τον τρόπο κατανομής των νέων οργανικών θέσεων που προκύπτουν κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.