Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Αναμοριοδότηση  σχολικών μονάδων / πρόταση προς το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας 
Αρ. πρ.  40/ 13.02.2017
Η διαδικασία κατάταξης των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότησης, σύμφωνα με το ΠΔ 111/2016 - τροποποίηση του ΠΔ 39/1998 (αναμοριοδότηση), που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις μεταθέσεις / τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τόσο την υπηρεσιακή κατάσταση όσο και την κοινωνική ζωή - οικογενειακό προγραμματισμό όλων των συναδέλφων.
Το νέο σύστημα μοριοδότησης που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι απλό, κατανοητό, δίκαιο και διαφανές, αίροντας υπάρχουσες αδικίες και στρεβλώσεις, και να βασίζεται σε ενιαίο, μετρήσιμο και αντικειμενικό τρόπο αποτίμησης των κριτηρίων που θα επιλεγούν.
Η δημιουργία ενός αντικειμενικού, δίκαιου και ενιαίου συστήματος μοριοδότησης των σχολικών μονάδων απαιτεί:
Α. η αποτίμηση των κριτηρίων, ως προς τους συντελεστές βαρύτητας / συμμετοχής τους στην τελική μοριοδότηση, πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένη, αναλογική, μετρήσιμη και συγκρίσιμη για όλες τις περιοχές μετάθεσης πανελλαδικά.
Β. οργανωμένη συζήτηση, συλλογή στοιχείων απ’ όλη την επικράτεια, διαμόρφωση ενιαίου μαθηματικού αλγορίθμου και έλεγχό του για πιθανές αστοχίες.
Γ. περισσότερο χρόνο διαβούλευσης και επεξεργασίας, καθώς η πρώτη εφαρμογή του προβλέπεται από το επόμενο σχολικό έτος 2017-18.  

Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε:

§        Ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό μοριοδότησης / θέσπιση ενιαίων κριτηρίων πανελλαδικά (π.χ. νησιωτικές περιοχές, υψόμετρο, πληθυσμιακά κριτήρια, συνθήκες πρόσβασης - μετακίνησης ) / ποσοτική αποτίμηση κριτηρίων με συντελεστές βαρύτητας - συμμετοχής / τεχνική επεξεργασία από το Υπουργείο Παιδείας, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ που θα οδηγήσει σε ενιαίο μαθηματικό αλγόριθμο.
§        Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του νέου συστήματος μοριοδότησης δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, καθώς κάτι τέτοιο θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο σε αναδρομικές ενστάσεις επί προγενέστερων μεταθέσεων, ατέρμονες δικαστικές διεκδικήσεις και διενέξεις, αβεβαιότητα και σύγχυση κ.α.

§ Τρίμηνη τουλάχιστον παράταση της διαδικασίας ώστε να διασφαλιστούν καλύτερες προϋποθέσεις διαβούλευσης και επεξεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.