Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Επείγουσα ενημέρωση (προς Δ/ντές-τριες, Προϊσταμένους-ες σχολικών μονάδων περιφέρειας Λιβαδειάς)

                                                        Επείγουσα ενημέρωση
Προς
Δ/ντές-τριες, Προϊσταμένους-ες
σχολικών μονάδων περιφέρειας Λιβαδειάς

Σχετικά με το αρ.16024/4-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας με θέμα «Καταγραφή του σχολικού χώρου των σχολικών μονάδων (Δημοτικών - Νηπιαγωγείων) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας», παρακαλούμε να ενημερώσετε το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής σας μονάδας (Δευτέρα 8/12 ή Τρίτη 9/12) και να συζητήσετε το θέμα (περιεχόμενο, σκοπιμότητα, ενέργειες / τρόποι αντιμετώπισης).
Για την παροχή διευκρινίσεων επί του θέματος θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Δ.Σ.  ΣΕΠΕ Λιβαδειάς και  ΣΕΠΕ Θήβας με το Δ/ντή Π.Ε. Βοιωτίας.
Σας προτείνουμε να μην προβείτε  άμεσα σε καμιά ενέργεια φωτογράφισης ή άλλης ηλεκτρονικής καταγραφής. 
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Συλλόγου μας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε.Βοιωτίας
Λιβαδειά:4/12/2014
Αρ. Πρωτ.: 16024
Θέμα: Καταγραφή του σχολικού χώρου των σχολικών μονάδων (Δημοτικών-Νηπιαγωγείων) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας
Από την πλευρά της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας γίνεται προσπάθεια καταγραφής του σχολικού χώρου των σχολικών μονάδων της, μια διαδικασία που οι παλιότεροι θα θυμάστε ότι κάναμε ήδη το σχολικό έτος 2010-2011
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο σχολικός χώρος δεν εγγράφει μόνο γεωμετρικές διαστάσεις αρχιτεκτονικές επιλογές και "προβλήματα" αλλά και παιδαγωγικές σχέσεις και ιδιαίτερες μορφές οικειοποίησης από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς!
Η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι γνωστό, οργανώνεται με πυρήνα το σχολικό χώρο. Η ποιότητα του σχολικού χώρου εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που δημιουργεί ώστε το παιδί να μαθαίνει και να αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές που υιοθετεί και εμπειρίες που αποκτά στον υλικό
του περίγυρο. Ο μαθητής από την άλλη, επενδύει τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τα συναισθήματά του, τα προσωπικά βιώματα, τα φορτίζει με σύμβολα που οικοδομούνται στο πεδίο της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης, θέτοντας -με τον τρόπο αυτό- την υποκειμενική του
σφραγίδα στο υλικό περιβάλλον. Επομένως, το πρόβλημα του σχολικού χώρου πρέπει να θεωρείται πρωταρχικά πρόβλημα οργάνωσής του, ώστε να εξυπηρετεί τους συνεχώς μεταβαλλόμενους εκπαιδευτικούς στόχους. Η μετατροπή του σχολικού χώρου σε ενεργό πεδίο αγωγής προϋποθέτει μια αργή διαδικασία προσέγγισης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό μέσα από την οποία επιδιώκει να εντοπίσει τις λειτουργικές διασυνδέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του χώρου και τα προσωπικά βιωματικά στοιχεία του κάθε μαθητή.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επομένως μια πλήρης καταγραφή θα ήταν η εξαντλητική φωτογράφιση -με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή -όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου ώστε να φαίνεται η λειτουργική τους χρήση και οι παιδαγωγικές αποφάσεις σχετικά με την οργάνωσή τους. Αυτό ανά τάξη ή εργαστήριο κλπ. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να φαίνεται η διάταξη των θρανίων, η θέση της έδρας και η σχέση της με τον πίνακα, τι είναι αναρτημένο στους τοίχους (πώς δηλαδή αξιοποιούνται εκπαιδευτικά).
Στοιχείο καταγραφής είναι και η αυλή κατά τη διάρκεια της χρήσης της (δηλαδή στο διάλλειμα), τα γραφεία των εκπαιδευτικών, οι χώροι εστίασης, οι τουαλέτες κλπ. Αυτή η καταγραφή εκτός του ότι θα μας επιτρέπει να έχουμε μια εικόνα σε κάθε περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε κάποια απόφαση (λ.χ. Πολυδύναμα Εκπαιδευτικά Κέντρα ) επιπλέον θα αποτελεί και μια αφετηρία ώστε να εκτιμήσουμε το πως εξελίχθηκε η οργάνωση του σχολικού χώρου σε σχολική μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή της.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Επομένως, θα σας παρακαλούσαμε να προχωρήσετε σε μια φωτογραφική καταγραφή αυτού του τύπου και να στείλετε το υλικό (αρχεία φωτογραφιών σε μορφή jpg) είτε με cd είτε με e-mail στη Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας e-mail: mail@dipe.voi.sch.gr ή εναλλακτικά στο e-mail: gartzios@sch.gr. Η διαδικασία της αποστολής των φωτογραφιών πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 22-12-2014. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι ενσωματωμένες σε κάποιο αρχείο word αλλά η κάθε μία να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο ώστε να μπορούν να εισαχθούν από μας σε σχετική βάση δεδομένων. Καλό είναι , μαζί με τις φωτογραφίες, να μας στείλετε και ένα επεξηγηματικό κείμενο, σε μορφή word, το οποίο όμως θα είναι ξεχωριστό αρχείο. Αν επιλέξετε να μας στείλετε τις φωτογραφίες με e-mail είναι πιθανό να χρειαστεί να τις χωρίσετε σε ομάδες και να τις στείλετε σε δύο ή τρία e-mail.
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.