Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων - κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19/20, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16.


Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε στις Περιφερειακές Δ/νσεις  Εκπ/σης έγγραφο για παροχή στοιχείων προκειμένου να προβεί σε σύσταση και κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων - κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19/20, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16.  
Ειδικότερα, το έγγραφο αναφέρει:
 Α. Για την κατανομή οργανικών θέσεων κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Θεατρικής Αγωγής ΠΕ32, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41, Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, Αγγλικής ΠΕ06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, Μουσικών ΠΕ16 οι προτάσεις σας να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδες σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Οι οργανικές θέσεις που θα προταθούν για σύσταση να αφορούν κατά προτεραιότητα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ. 
2. Για τη συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν σε οργανικές θέσεις να ληφθεί υπόψη και ομάδα σχολείων (στην οποία θα ανήκει υποχρεωτικά και το σχολείο που θα δοθεί η οργανική θέση). 
3. Στην ομάδα σχολείων δύναται να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκονται διδακτικά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος) από τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων . 
4. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να κατανεμηθούν ή σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα (για τις περιπτώσεις που με βάση το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δικαιολογείται οργανική θέση σε σχολείο) ή όπου δεν δικαιολογείται οργανική θέση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα να γίνει σε ομάδα σχολείων που πρέπει να είναι όμορες ( αν δεν συμπληρωθεί το διδακτικό ωράριο σε μια ομάδα).
Β. Επιπλέον στην περίπτωση των κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07 να έχουμε τις εισηγήσεις σας αναφορικά με τη δυνατότητα κατανομής θέσης σε ομάδα σχολείων, η οποία θα αποτελείται μόνο από 2 όμορες σχολικές μονάδες (με προτεραιότητα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ ). Στην εισήγησή σας επίσης να αναφέρετε τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης σας στις οποίες υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς και τυχόν προτάσεις σας αναφορικά με την δυνατότητα αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.